Tải xuống LucidPix

LucidPix là một ứng dụng mới thú vị cho phép bạn tạo Ảnh 3D thực sự bật! Bất cứ ai có điện thoại thông minh đều có thể chụp ảnh nâng cao độ sâu, thêm khung hình vui nhộn và chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội và với bạn bè.

Sẵn sàng để bắt đầu với Ảnh 3D? Nhấp vào Tải xuống bên dưới để bắt đầu!

LucidPix có sẵn trên hầu hết điện thoại thông minh iPhone và Android.