లూసిడ్‌పిక్స్ టీజర్ వీడియో

వీడియో నుండి లింక్ చేయబడవచ్చు https://youtu.be/94xQWbo1Ips.

పొందుపరిచిన కోడ్:

<iframe width = ”560 ″ height =” 315 ″ src = ”https://www.youtube.com/embed/JXi7lWY-AxM” frameborder = ”0 ″ allow =” యాక్సిలెరోమీటర్; స్వీయ; గుప్తీకరించిన-మీడియా; గైరోస్కోప్; పిక్చర్-ఇన్-పిక్చర్ ”allowfullscreen> </iframe>